MŠ Máj, Nový Jičín

MŠ Máj, Nový Jičín

K. Čapka 372/6
741 01 Nový Jičín

Informace o instituci MŠ Máj, Nový Jičín

Právní subjekt Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 byl zřízen dne 1. ledna 2003 a nachází se na území Moravskoslezského kraje. Je složen ze čtyř mateřských škol:

MŠ K. Čapka 6, Nový Jičín,

MŠ Vančurova 36 Nový Jičín,

MŠ Jubilejní 1 Nový Jičín a

MŠ Loučka 115, Nový Jičín.

Tři mateřské školy leží uprostřed sídliště, Mateřská škola Loučka sídlí na okraji města Nového Jičína v prvním patře budovy TJ Orel, v pronajatých prostorách. Všechny mateřské školy mají rozlehlou zahradu pro venkovní aktivitu dětí.

 

Na MŠ Vančurova 36, Nový Jičín je v provozu logopedická třída pro děti s vadami řeči.

 

Ve třídě logopedické je snížený počet dětí, vřazení dětí probíhá na základě žádosti rodičů, doporučení SPC pro vady řeči K. Vajdy Ostrava, vyučující jsou speciální pedagogové MŠ se státní magisterskou zkouškou z logopedie a psychologie. Aktivity této třídy zahrnují kromě klasického předškolního vzdělávání navíc i denní logopedickou intervenci, každé dítě má vypracován individuální plán pro oblast reedukace řeči.

 

Třída předškoláčků s denní „výukou angličtiny" homogenní a kompaktní skupina dětí 5-7 let, vyučuje zde učitelka, která má státní závěrečnou zkoušku z angličtiny a osvědčení pro výuku AJ u předškolních dětí. Využívání širšího spektra metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti k získávání dovedností a kompetencí, mimo jiné, potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ.

 

Běžná třída MŠ heterogenní skupina dětí ve věku 3-5 let, výchovně vzdělávací nabídka školy (Školní vzdělávací program) vychází z moderních požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který podporuje všestranný a maximálně možný rozvoj osobnosti dítěte.

Kde nás najdete?

Zobrazit